Akt u okviru postupka nabavke usluga ljudskih resursa

dokument možete preuzeti ovde:

Ljudski resursi 06.05.2020