Kontakt

Korisnički servis je služba u kojoj možete dobiti sve informacije o sistemu parkiranja u Sremskoj Mitrovici, kupiti parking karte, podneti zahtev za povlaštene i pretplatne karte, popuniti reklamaciju za izdatu doplatnu kartu kao i izvršiti plaćanje po istoj.


Prikaži Parking servis na većoj mapi

Adresa: Zanatlijska br. 4, Sremska Mitrovica
Telefon/Fax: 022/639-194
E-mail: komunalije6@mts.rs

<<Povratak na stranicu Parking servisa