Najčešća pitanja

Koliko parking zona ima u Sremskoj Mitrovici?
U Sremskoj Mitrovici postoje tri zone: prva – crvena zona, druga – zelena zona i treća – žuta. Parking zone

Koliko dugo mogu svoje vozilo da ostavim parkirano u zoniranom delu grada?
U prvoj i drugoj zoni svoje vozilo možete parkirati maksimalno 2 časa u kontinuitetu. U trećoj zoni svoje vozilo možete parkirati bez ograničenja. Po isteku maksimalno dozvoljenog vremena parkiranja u prve dve zone, morate svoje vozilo pomeriti u treću zonu ili na parkiralište koje se ne naplaćuje. U zoni u kojoj ste bili možete vozilo ponovo parkirati nakon 30 minuta.

Na koje načine mogu da platim parking?
Parking možete platiti parking kartom ili slanjem SMS poruke. Takođe, imate i mogućnost da kupite povlašćenu, onosno pretplatnu parking kartu, koje se izdaju na duži vremenski rok. Povlašćene parking karte mogu biti mesečne i godišnje. Pretplatne parking karte mogu biti mesečne, kvartalne, polugodišnje ili godišnje. Način plaćanja

Kako da platim parkiranje parking kartom?
Postoji više vrsta parking karata (za crvenu zonu, za zelenu zonu, za žutu zonu). Kupljenu kartu je neophodno poništiti na način na koji je to objašnjeno na karti i istu istaknuti na vidnom mestu sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla, kako bi je kontrolor parkiranja mogao proveriti. Plaćanjaje parking kartom

Gde mogu da kupim parking kartu?
Parking karte se prodaju na svim kioscima “Future”, “Štampe” i “Srem pressa” koji se nalaze na zoniranim parkiralištima ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Gde mogu da kupim povlašćenu parking kartu?
Povlašćena parking karta se izdaje u prostorijama Parking servisa, na osnovu prethodno podnetog zahteva i uplate predviđenog iznosa određenog važećim cenovnikom. Pravo na povlašćenu parking kartu imaju lica koja, u okviru zoniranog područja, imaju prijavljeno prebivalište ili imaju registrovano sedište radnje, preduzeća ili neke druge organizacije. Povlašćena parking karta može biti mesečna ili godišnja.

Gde mogu da kupim pretplatnu parking kartu?
Pretplatna parking karta se izdaje u prostorijama Parking servisa, na osnovu prethodno podnetog zahteva i uplate predviđenog iznosa određenog važećim cenovnikom. Pravo na pretplatnu parking kartu imaju sva lica koja, na teritoriji grada Sremska Mitrovica, imaju prijavljeno prebivalište ili imaju registrovano sedište radnje, preduzeća ili neke druge organizacije. Pretplatna parking karta može biti mesečna, polugodišnja ili godišnja.

Da li postoji nalepnica za povlašćene i pretplatne parking karte?
Svaki korisnik koji se odluči za kupovinu povlašćene, odnosno pretplatne parking karte dobija ulepnicu odgovarajuće oznake i boje koju treba da zalepi sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla, kako bi ona bila vidljiva kontroloru parkiranja. Takođe, sve izdate povlašćene, odnosno pretplatne parking karte se i elektronski evidentiraju, tako da ne postoji mogućnost manipulacije.

Po čijem nalogu “pauk” uklanja vozilo?
Vozila se uklanjaju po nalagu komunalne inspekcije, saobraćajnog inspektora ili saobraćajne policije.

Koja dokumenta su potrebna za pretplatnu kartu?
Za izdavanje pretplatne parking karte (PPK) fizičkom licu potrebno je popuniti Zahtev za izdavanje pretplatne parking karte fizičkom licu uz koji se prilaže fotokopija lične karte i saobraćajne dozvole (originali na uvid).

Da li se doplatna parking karta smatra uručenom ukoliko je vozač zatekne na vozilu?
Doplatna karta (nalog za plaćanje) se smatra uručenom postavljanjem na prednje vetrobransko staklo automobila, bez obzira da li je vozač prisutan ili ne.

Koja su dokumenta potrebna za stanarsku povlašćenu parking kartu?
Za izdavanje povlašćene pretplatne parking karte (PPPK) stanaru (tzv. stanarska karta) potrebno je popuniti Zahtev za izdavanje povlašćene pretplatne parking karte fizičkom licu uz koji se prilaže fotokopija lične karte i saobraćajne dozvole (originali na uvid).

Koliko dugo mogu parkirati vozilo ako plaćam mobilnim telefonom?
Dozvoljeno vreme trajanja parkiranja jednako je bez obzira na način kojim plaćate i iznosi 120 minuta u prvoj i drugoj zoni, odnosno neograničeno u trećoj zoni.

Ko sve može koristiti SMS uslugu?
Pre-paid korisnici i post-paid pretplatnici. Parkiranje putem SMS-a mogu platiti korisnici Telekom (064, 065, 066), Telenor (062, 063, 069) i VIP (060, 061) mobilne mreže.

Može li se putem SMS poruka platiti parkiranje za više sati odjednom?
Vreme trajanja parkiranja Vašeg vozila mora biti u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima Skupštine Grada Sremska Mitrovica, a slanjem jedne SMS poruke na odgovarajući kratki broj zone možete platiti parking za jedan sat parkiranja. U crvenoj i zelenoj zoni možete poslati maksimalno dve vezane poruke zbog ograničenog vremena parkiranja. U žutoj zoni mogu se poslati dvei više vezanih poruka na broj 8223 čime ćete platiti parking za dva ili više sati parkiranja.

Kako mogu da proverim kolika je cena parkiranja putem SMS usluge?
Cena parking usluge određene su po zonama. Kada pošaljete SMS za plaćanje parkiranja, ili pak za produženje, primićete povratni SMS u kojem će biti navedena cena koja će Vam biti naplaćena.
Za plaćanje parkiranja u crvenoj zoni, SMS poruku treba poslati na broj 8221 za jedan sat parkiranja, a za celodnevno parkiranje treba poslati SMS na broj 8224. Cena poruke za jedan sat parkiranja je 42,50 dinara, dok je cena poruke za celodnevno parkiranje 510,00 dinara. Vremensko ograničenje parkiranja u ovoj zoni ne postoji.
Za plaćanje parkiranja u zelenoj zoni, SMS poruku treba poslati na broj 8222 za jedan sat parkiranja, a za celodnevno parkiranje treba poslati SMS na broj 8225. Cena poruke za jedan sat parkiranja je 42,50 dinara, dok je cena poruke za celodnevno parkiranje 510,00 dinara. Vremensko ograničenje parkiranja u ovoj zoni ne postoji.
Za plaćanje parkiranja u žutoj zoni, SMS poruku treba poslati na broj 8223 za jedan sat parkiranja, a za celodnevno parkiranje treba poslati SMS na broj 8226. Cena poruke je za jedan sat parkiranja je 32,50 dinara, dok je cena poruke za celodnevno parkiranje 430,00 dinara. Vremensko ograničenje parkiranja u žutoj zoni ne postoji.

Šta ako ipak nađem doplatnu kartu na svom automobilu?
Čuvajte potvrdnu SMS poruku sve dok se ne uverite da je sve prošlo u redu. Ukoliko ipak dobijete doplatnu kartu, potvrdna SMS poruka je dokaz da ste parkiranje platili, tako da na osnovu nje možete da podnesete zahtev za reklamaciju.

Postoje li još neki dodatni troškovi koje moram da platim ako koristim SMS uslugu?
Osim cene parkiranja koju morate platiti za Vaše vozilo, biće Vam naplaćena i cena poslate SMS poruke kojom ste platili parkiranje.

Kako da platim parkiranje SMS-om?
SMS sa registarskim brojem Vašeg vozila bez razmaka (npr. SM123AA) pošaljite na broj 8221 za crvenu zonu, odnosno na broj 8222 za zelenu zonu, odnosno na broj 8223 za žutu zonu. Plaćanjanje SMS-om

<<Povratak na stranicu Parking servisa