Poziv ponuđačima za podnošenje ponuda za nabavku dobara u otvorenom postupku

Poziv ponuđačima za podnošenje ponuda za nabavku dobara u otvorenom postupku

Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada

poziv klik link kamion 1

konkursna dokumentacija klik linkKONKURSNA DOKUMENTACIJA – Smećar putem finansijskog lizinga- 2018