OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 12.08.2014.

Reka Sava

Uzorci vode uzorkovani 07.08.2014. – ispitivanje završeno 12.08.2014. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 07. avgusta 2014. godine i to na tački uzorkovanja: Reka Sava – Gradska plaža – Reka Sava – Gradska plaža Početak plaže.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenom lokalitetu

NE ODGOVARA

zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.