УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Иако се наш град Сремска Митровица, истиче као један од водећих у области управљања отпадом у Р. Србији, сталан рад и унапређивање овог система је неопходан! Контејнери за одвајање отпада (плави за пластицчну амбалажу , папир и метал и жути за стакло) су постављени на 150 локација у граду, већином у насељима колективног типа становања. На ред су сада дошли дотрајали метални контејнери за мешани комунални отпад. Велика је инвестиција заменити све контејнере, али смо успели да на преко 100 локација поставимо нове зелене контејнере , који су облепљени тачним упутствима – шта одлагати, а шта не! Највећи проблем је тренутно непрописно одлагање од стране становника који не живе у одређеним насељима. Иако већ две године постоји Рециклажно двориште, где је бесплатно одлагање, становници и даље на неким локацијама одлажу кабасти отпад, шут и зелени отпад. Контејнери за мешани комунални отпад служе искључиво становницима насеља колективног типа становања. Остали становници који живе у кућама имају канте (зелене и плаве). Према томе не смеју користити контејнере ( Градска одлука о одржавању чистоће града Сремска Митровица). Такође апелујемо на грађане стамбених насеља у којима се ложе пећи да воде рачуна када одлажу пепео!
Када би сваки појединац водио рачуна о свом окружењу, исто би било далеко лепше и пријатније за живот!

1000017454 1000017448 1000017298