О Г Л А С


ЈКП “Комуналије” Сремска Митровица запошљава раднике на одвозу и депоновању отпада.
Пријаве поднети у ЈКП “Комуналије” на адреси Стари шор 114.