О Б Ј А В А

Поштовани,
Како је од првог пражњења плавих канти прошло више месеци, у овом извештају сумирамо 4 последња месеца. Напредак у примарној сепарацији и повећање количине одвојеног отпада је евидентно. Иако контејнери за сепарацију нису још постављени, количине отпада у плавим кантама који индивидуална домаћинства одвајају је за сваку похвалу.

KOLICINE OTPADA KOJI JE PRIMARNO ODVOJEN