О Б А В Е Ш T Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДА СЛУЖБИ ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 ТОКОМ ПРВОМАЈСКИХ И УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

- Сектор Градска чистоћа одвоз отпада се неће вршити само 03.05.2024. год.

- Рециклажно двориште – неће радити 01.,02.,03.05, и 06. МАЈ  2024. Год.

- Сектор Паркинг сервис –  не ради од 01.- 06. МАЈ 2024.год.

- Сектор Администарција-  не ради од 01.- 06. МАЈ 2024.год.

- Сектор Погребне услуге – од 01. – 06. МАЈ – дежурство, док 05.05. неће бити сахрањивања

- Сектор Градска пијаца – не ради 05. и 06. МАЈ 2024. Год.

- Сектор Градско зеленило – не ради од 01.- 06. МАЈ 2024.год.

- Сектор Зоохигијена не ради од 01.- 06. МАЈ 2024.год.

- Сектор Хигијена града – ради током празника

СРЕЋНЕ ПРАЗНИКЕ СВИМ СУГРАЂАНИМА ЖЕЛИ ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“!