О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДА СЛУЖБИ ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 15. и 16.02. 2024. год. – Дан државности Републике Србије

Сектор Градска чистоћа - одвоз отпада – РАДИ

Рециклажно двориште     - РАДИ

Сектор Паркинг сервис      – не ради

Сектор Хигијена града        – РАДИ

Сектор Администарција     - не ради

Сектор Погребне услуге      – дежурство

Сектор Градска пијаца        – РАДИ

Сектор Градско зеленило  – не ради

Сектор Зоохигијена              - не ради