Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у поступку мале вредности ПРИКЉУЧЦИ ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 12/18

MC 130