ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ МОТОРНА ГОРИВА ЈН ОП – Д – 2/20

Конкурсна документација- KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Motorna goriva – 2020

Позив- POZIV – Motorna goriva – 2020