Obaveštenje-raspored rada sektora JKP”KOMUNALIJE” od 19.03.2020.

РАСПОРЕД РАДА СЕКТОРА ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ ОД 19.03.2020.

 

Распоред рада сектора ЈКП „Комуналије“ је организован зависно од врсте сектора, са наредбом да се паузе и окупљања у просторијама не праве.

Распоред је следећи:

-         Сектор „ Градска чистоћа“- редован рад на терену

-         Сектор „Хигијена града“– од 06.00- 11.00 часова

-         Сектор „ Градско зеленило“- од 07.00-12.00 часова

-         Сектор „Погребне услуге“ – од 07.00 до 12.00 часова, осим услуга сахрањивања које се врше у складу са потребом

-         Сектор „Пијачне услуге“ –од 07.00-13.00 часова

-         Сектор „Паркинг сервис“ –редован рад са смањеним интензитетом

-         Сектор „Зоохигијена „ – од 07.00-12.00 часова

-         Сектор „Администрација“ – од 07.00-12.00 часова

logo_jpg_480x210