JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Novi sertifikati:
21202 Q15 initial cert
21202 OHS initial cert
21202 ISMS initial cert
21202 E15 initial cert