Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

OBAVEŠTENJE

Groblje

Na osnovu odredaba člana 4 stav 2 Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju

Grada Sremska Mitrovica ,člana 17.Zakona o sahranjivanju i grobljima RS,člana 48.

Statuta JKP”KOMUNALIJE”,JKP KOMUNALIJE izdaju:

                                                                               OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se meštani prigradskog naselja Laćarak da od 01.08.201. godine JKP”KOMUNALIJE” preuzimaju upravljanje grobalja u Laćarku,i da  će od navedenog dana bršiti usluge sahranjivanja na istim.Ovim putem se pozivaju meštani koji poseduju grobno mesto,a nemaju sahranjenih lica na istim,da se jave mesnoj zajednici Laćarak radi uvođenja u evidenciju.

  JKP”KOMUNALIJE” će u narednom periodu obavestiti sva domaćinstva u Laćarku o daljim procedurama vezanim za usluge sahranjivanja i održavanja groblja.

Stari Šor 114 22000 Sremska Mitrovica

centrala:022/624-500 faks: 022/624-521

sektor pogrebne usluge : 022/623-110

 jkp.komunalije@gmail.com 

 www.komunalije.co.rs        

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 27.06.2018-03.07.2018.god.

Reka Sava i most Sv. Irineja

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE

Uzorci vode uzorkovani 27.06.2018.- ispitivanje završeno 03.07.2018.god.
Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica
obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je
izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske
vode je izvršena dana 27.06. 2018. godine i to na tačkama
uzorkovanja : Reka Sava- Mala plaža, Reka Sava- Početak plaže,
Reka Sava-“Bogaz“, Reka Sava-“Dispanzer“.
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških
parametara savska voda na navedenim lokalitetima
ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim
vrednostima zagađujućih materija u površinskim
vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje.
Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje,
gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u
vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa
tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem
male dece ( u plićeku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne
kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.
Molimo sve sugrađane da se u toku boravka na plaži pridržavaju
pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže
obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i
rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 06.06.-13.06.2018.

Reka Sava i most Sv. Irineja u Sremskoj Mitrovici

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE

Uzorci vode uzorkovani 06.06.2018.- ispitivanje završeno 13.06.2018.god.
Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica
obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je
izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske
vode je izvršena dana 06. 06. 2018. godine i to na tačkama
uzorkovanja : Reka Sava- Mala plaža, Reka Sava- Početak plaže,
Reka Sava-“Bogaz“, Reka Sava-“Dispanzer“.
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških
parametara savska voda na navedenim lokalitetima
ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim
vrednostima zagađujućih materija u površinskim
vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje.
Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje,
gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u
vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa
tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem
male dece ( u plićeku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne
kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.
Molimo sve sugrađane da se u toku boravka na plaži pridržavaju
pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže
obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i
rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

Plaža 2017

Kupališna sezona na popularnim Brionima u Sremskoj Mitrovici počela je 10. juna. Grad je za njeno sređivanje i održavanje izdvojio oko 9 miliona dinara. Predstavnici mitrovačkih „Komunalija“ danas su obišli plažu, a direktor Radoslav Jevremović je istakao da su ispunjeni svi uslovi za bezbedno kupanje na reci Savi u ovom gradu.

OBAVEŠTENJE: Nove cene usluga

JKP

POŠTOVANI KORISNICI,

JKP “KOMUNALIJE” SREMSKA MITROVICA, VAS OBAVEŠTAVA DA JE OD 01.08.2016. IZVRŠENA KOREKCIJA CENA USLUGA U SKLADU SA USVOJENIM PROGRAMOM POSLOVANJA ZA 2016. GOD., I SAGLASNOSTI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, KOJA JE DATA NA PREDLOŽENI PROGRAM.

STRUČNA PRAKSA

Učenici III i IV godine srednje Prehtambenošumarske i hemijske škole iz Sremske Mitrovice, smer Tehničar za zaštitu životne sredine, održali su stručnu praksu u sektoru Gradska čistoća JKP “Komunalije”, gde su imali priliku da se upoznaju kako sa radom ovog sektora tako i sa osnovnim principima primarne separacije otpada.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 12.08.2014.

Reka Sava

Uzorci vode uzorkovani 07.08.2014. – ispitivanje završeno 12.08.2014. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 07. avgusta 2014. godine

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 22.07.2014.

Reka Sava i most Sv. Irineja u Sremskoj Mitrovici

Uzorci vode uzorkovani 16.07.2014. – ispitivanje završeno 22.07.2014. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 22. jula, 2014. godine

Nove grobnice

Nove grobnice

Na Centralnom groblju u Sremskoj Mitrovici otpočela je izgrada 43 nove grobnice, na udaljenosti od oko 50 m od Crkve. Veličina grobnica su 2, 4, 6. Završetak radova planiran je do kraja meseca jula.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 17.07.2014.

Reka Sava

Uzorci vode uzorkovani 10.07.2014. – ispitivanje završeno 17.07.2014. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 10. jula 2014. godine