Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 27.06.2018-03.07.2018.god.

Reka Sava i most Sv. Irineja

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE

Uzorci vode uzorkovani 27.06.2018.- ispitivanje završeno 03.07.2018.god.
Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica
obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je
izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske
vode je izvršena dana 27.06. 2018. godine i to na tačkama
uzorkovanja : Reka Sava- Mala plaža, Reka Sava- Početak plaže,
Reka Sava-“Bogaz“, Reka Sava-“Dispanzer“.
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških
parametara savska voda na navedenim lokalitetima
ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim
vrednostima zagađujućih materija u površinskim
vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje.
Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje,
gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u
vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa
tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem
male dece ( u plićeku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne
kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.
Molimo sve sugrađane da se u toku boravka na plaži pridržavaju
pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže
obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i
rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 06.06.-13.06.2018.

Reka Sava i most Sv. Irineja u Sremskoj Mitrovici

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE

Uzorci vode uzorkovani 06.06.2018.- ispitivanje završeno 13.06.2018.god.
Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica
obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je
izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske
vode je izvršena dana 06. 06. 2018. godine i to na tačkama
uzorkovanja : Reka Sava- Mala plaža, Reka Sava- Početak plaže,
Reka Sava-“Bogaz“, Reka Sava-“Dispanzer“.
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških
parametara savska voda na navedenim lokalitetima
ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim
vrednostima zagađujućih materija u površinskim
vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje.
Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje,
gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u
vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa
tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem
male dece ( u plićeku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne
kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.
Molimo sve sugrađane da se u toku boravka na plaži pridržavaju
pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže
obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i
rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

Plaža 2017

Kupališna sezona na popularnim Brionima u Sremskoj Mitrovici počela je 10. juna. Grad je za njeno sređivanje i održavanje izdvojio oko 9 miliona dinara. Predstavnici mitrovačkih „Komunalija“ danas su obišli plažu, a direktor Radoslav Jevremović je istakao da su ispunjeni svi uslovi za bezbedno kupanje na reci Savi u ovom gradu.

OBAVEŠTENJE: Nove cene usluga

JKP

POŠTOVANI KORISNICI,

JKP “KOMUNALIJE” SREMSKA MITROVICA, VAS OBAVEŠTAVA DA JE OD 01.08.2016. IZVRŠENA KOREKCIJA CENA USLUGA U SKLADU SA USVOJENIM PROGRAMOM POSLOVANJA ZA 2016. GOD., I SAGLASNOSTI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, KOJA JE DATA NA PREDLOŽENI PROGRAM.

STRUČNA PRAKSA

Učenici III i IV godine srednje Prehtambenošumarske i hemijske škole iz Sremske Mitrovice, smer Tehničar za zaštitu životne sredine, održali su stručnu praksu u sektoru Gradska čistoća JKP “Komunalije”, gde su imali priliku da se upoznaju kako sa radom ovog sektora tako i sa osnovnim principima primarne separacije otpada.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 12.08.2014.

Reka Sava

Uzorci vode uzorkovani 07.08.2014. – ispitivanje završeno 12.08.2014. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 07. avgusta 2014. godine

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 22.07.2014.

Reka Sava i most Sv. Irineja u Sremskoj Mitrovici

Uzorci vode uzorkovani 16.07.2014. – ispitivanje završeno 22.07.2014. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 22. jula, 2014. godine

Nove grobnice

Nove grobnice

Na Centralnom groblju u Sremskoj Mitrovici otpočela je izgrada 43 nove grobnice, na udaljenosti od oko 50 m od Crkve. Veličina grobnica su 2, 4, 6. Završetak radova planiran je do kraja meseca jula.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE 17.07.2014.

Reka Sava

Uzorci vode uzorkovani 10.07.2014. – ispitivanje završeno 17.07.2014. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 10. jula 2014. godine

Mitrovačka plaža

Gradska plaža

Mitrovačka plaža

Ove godine je zbok visokog vodostaja reke Save, sezona kupanja na Mitrovačkoj plaži kasnila 20 dana. Zvanično je otvorena plaža 1. jula.