Privredna komora Srbije: Excellent SME Serbia Certificate

JKP Komunalije

Excellent SME Serbia

QR kod

Sertifikat izdat 04.11.2014.
Trenutno valjanost proverite putem QR kode.

Trenutno valjanost proverite na https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/jkp-komunalije