ПОДЕЛА ПЛАВИХ КАНТИ

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА РЕЦИКЛИРАЈ – УКЉУЧИ СЕ! “

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ и “ЕКО –ПРОЈЕКТ ТИМ“ СУ ОРГАНИЗОВАЛИ АКЦИЈУ ПОДЕЛЕ ПЛАВИХ КАНТИ  ОД 120Л ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПET- АМБАЛАЖЕ,ПАПИРА И КАРТОНА У НАСЕЉУ АЛЕЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ.  ПОРЕД 1000 ДОМАЋИНСТАВА КОЈА СУ БИЛА ОБУХВАЋЕНА СИСТЕМОМ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА У ПРЕДХОДНОМ ПЕРИОДУ, ОВИМ ПРОЈЕКТОМ  НОВИХ 130 ИНДИВИДУАЛНИХ ДОМАЋИНСТАВА ЋЕ ИМАТИ ПРИЛИКУ ДА ВРШИ ОДВАЈАЊЕ РЕЦИКЛАБИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА И НА ТАЈ НАЧИН УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТИЗАЊУ ЦИЉА ПРОЈЕКТА – СМАЊЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈУ.

УЛИЦЕ ОБУХВАЋЕНЕ ПРОЈЕКТОМ: ЈОВАНА ЦВИЈИЋА, ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, СРЕМСКИХ ДИВЕРЗАНАТА,  МИЛОША М. ЂУРИЋА И ЋУКОВАЦ