OBAVEŠTENJE

Groblje

Na osnovu odredaba člana 4 stav 2 Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju

Grada Sremska Mitrovica ,člana 17.Zakona o sahranjivanju i grobljima RS,člana 48.

Statuta JKP”KOMUNALIJE”,JKP KOMUNALIJE izdaju:

                                                                               OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se meštani prigradskog naselja Laćarak da od 01.08.201. godine JKP”KOMUNALIJE” preuzimaju upravljanje grobalja u Laćarku,i da  će od navedenog dana bršiti usluge sahranjivanja na istim.Ovim putem se pozivaju meštani koji poseduju grobno mesto,a nemaju sahranjenih lica na istim,da se jave mesnoj zajednici Laćarak radi uvođenja u evidenciju.

  JKP”KOMUNALIJE” će u narednom periodu obavestiti sva domaćinstva u Laćarku o daljim procedurama vezanim za usluge sahranjivanja i održavanja groblja.

Stari Šor 114 22000 Sremska Mitrovica

centrala:022/624-500 faks: 022/624-521

sektor pogrebne usluge : 022/623-110

 jkp.komunalije@gmail.com 

 www.komunalije.co.rs