ПРОЈЕКАТ „МОЈ ЕКО-ВРТИЋ“

Komposter

У оквиру пројекта „Мој еко-вртић“, који  реализује Еко-пројект тим и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, а који је финансиран од стране Министарства заштите животне средине, свим предшколским установама у граду Сремска Митровица додељени су компостери.

Циљ пројекта јесте унапређење система примарне сепарације отпада кроз едукацију најмлађих генерација о начину функционисања исте, као и мотивисање грађана за учешће у овом сложеном систему, а све у циљу стварања друштва без отпада.

У оквиру пројекта одржане су и едукативне радионице. Радионице имају за циљ да допринесу стварању исправних навика код деце и развију свест о заштити човекове околине, о значају правилног разврставања отпада, као и да покажу да није сав отпад смеће. Едукација у најранијем узрасту је веома значајна и може да да много боље резултате, да створи заједницу која у све већој мери рециклира и иде у смеру смањивања количине отпада. Очекивани резултати су повећана свест становника Сремске Митровице и већа количина рециклажног отпада, а смањена количина отпада који се одвози на депонију. Укупан број едуковане деце је 348, док је индиректно 150 запослених у предшколским установама укључено у процес компостирања и рециклаже.