ПРОЈЕКАТ „МАЛИ СРЕМЦИ САДА ЗНАЈУ И У СЕЛИМА РЕЦИКЛИРАЈУ“

Mali Sremci sada znaju i u selima recikliraju

Пројекат „Мали Сремци сада знају, и у селима рециклирају“ спроводе „Еко-пројект тим“ са партнером ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, а финасиран је од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Општи циљ пројекта је допринети заштити животне средине, одрживом развоју и ублажавању климатских промена у синергији са пријатељским и одговарајућим коришћењем природних ресурса. Подизање јавне свести у области сакупљања и управљања отпадом у руралним срединама.

Mali Sremci sada znaju i u selima recikliraju

Једна од активности се реализује од почетка ове школске године  у свим сеоским школама града Сремска Митровица .Едукативне еколошке радионице у oсновним школама  деци нижих разреда сеоских школа  ће бити спроведене у 22 oсновне школе,  на тему штетног утицаја човека на климатске промене, одвојеног прикупљања отпада, рециклаже и компостирања.

До сада су едукатори посетили Мартинце, Бешеново и Манђелос, и према реакцијама деце може се закључити да су теме едукација изузетно занимљиве за овај узраст а посебно за средину у којој живе, јер се овакве врсте радионица први пут спроводе у љиховим школама.