OBAVEŠTENJE: Nove cene usluga

JKP

POŠTOVANI KORISNICI,

JKP “KOMUNALIJE” SREMSKA MITROVICA, VAS OBAVEŠTAVA DA JE OD 01.08.2016. IZVRŠENA KOREKCIJA CENA USLUGA U SKLADU SA USVOJENIM PROGRAMOM POSLOVANJA ZA 2016. GOD., I SAGLASNOSTI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, KOJA JE DATA NA PREDLOŽENI PROGRAM.

NOVE CENOVNIKE POGLEDAJTE NA SLEĆEIM LINKOVIMA: