STRUČNA PRAKSA

Učenici III i IV godine srednje Prehtambenošumarske i hemijske škole iz Sremske Mitrovice, smer Tehničar za zaštitu životne sredine, održali su stručnu praksu u sektoru Gradska čistoća JKP “Komunalije”, gde su imali priliku da se upoznaju kako sa radom ovog sektora tako i sa osnovnim principima primarne separacije otpada.

Stručna praksa

Stručna praksa

Dipl. ekolog za zžs Tamara Milković