Konkurs za edukatore u okviru projekta “The Case for Zero Waste”

The Case for Zero Waste

THE CASE FOR ZERO WASTE - logos UP

Konkurs za edukatore u okviru projekta
“The Case for Zero Waste”

U okviru projekta prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska “The Case for Zero Waste” projektni tim raspisuje konkurs za edukatore. U okviru projekta jedna od aktivnosti jeste obuka stanovništva po lokalnim zajednicama, NVO sektora, dece osnovno-školskog i predškolskog uzrasta, kao i dece sa posebnim potrebama. Za potrebe tih aktivnosti neophodno je obučiti 15 osoba koje će na kraju kursa polagati za edukatore kako bi mogli dalje vršiti diseminaciju znanja. Tematska oblast je zaštita životne sredine i upravljanje otpadom.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

  • Neophodno je da kandidati imaju od 18 do 35 god.
  • Minimum srednja stručna sprema
  • Prednost će imati osobe sa završenom Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Defektološkim fakultetom ili sa nekim od fakulteta u čijem programu je i zaštita životne sredine
  • Iskustvo nije neophodno

ROK ZA PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijava je 10.03.2014. god.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na e-mail adresu ekoloskiklubsm@gmail.com u subject napisati “Prijava na konkurs za edukatore” ili poštom na adresu JKP “Komunalije”, Stari šor 114 Sremska Mitrovica, sa naznakom “Prijava na konkurs za edukatore”

Neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- CV na srpskom jeziku

- Popunjen upitnik dat u prilogu

METOD ODABIRA KANDIDATA

Samo prijave koje budu dostavljene na vreme, biće uzete na razmatranje. U drugi krug, odnosno na intervju, biće pozvani kandidati koji budu imali najviše bodova na osnovu procene CV-a i popunjenog upitnika. Nakon toga, odabrani kandidati će proći jednodnevnu obuku krajem marta meseca u Sremskoj Mitrovici. O tačnom datumu biće obavešteni naknadno. U toku maja meseca, kandidati će ići u jednodnevnu posetu u Osijek (sve troškove snosi organizator). Posetiće partnersku organizaciju i njihov projekat Zelenog vrtića. U junu mesecu će se polagati test i kandidati koji prođu celokupnu obuku  i dobiju sertifikat na osnovu iste, biće angažovani na projektu tokom narednih godinu dana.

Preuzmite Upitnik za edukatore u okviru projekta “The Case for Zero Waste” u PDF formatu klikom na ovu ikonicu:

 

THE CASE FOR ZERO WASTE - logos DOWN