JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Daily Archives: 11.02.2019

Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila JN MV – D – 5/19

Motorno ulje

Na osnovu Člana 63. Stav 5. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара мале вредности МОТОРНА УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА – ЈН МВ – Д – 5/19

Motorno ulje

Pitanja i Odgovori u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku dobara male vrednosti Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila JN MV – D – 5/19

Motorno ulje

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ ЈН МВ – Д – 6/19

Motorna testera

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује