JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Daily Archives: 03.08.2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у отвореном поступку КАМИОН ЗА ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЈН ОП – Д – 1/18

Kamion za odvoz i deponovanje smeća

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученим уговорима за јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ПОНОВО ЈН ОП – Д – 2/18

Motor

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12, 14/2015, 68/2015) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA ANALIZE SAVSKE VODE

Reka Sava i most Sv. Irineja

Uzorci vode uzorkovani 25.07.2018. – ispitivanje završeno 31.07.2018. god.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 25.07.2018. godine