Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Monthly Archives: May 2018

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈН МВ – Д – 9/18

Gume za motorna vozila

Питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ЈН ОП – Д – 2/18 обликована у 17 партија

Motor

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга мале вредности ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ НА ПЛАЖИ ЈН МВ – У – 4/18

Doktorica

Питања и Одговори у вези Конкурсне документације за Јавну набавку услуга у отвореном поступку – Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторна возила и радне машине ЈН ОП – Д – 2/18 обликована у 17 партија

Motor

На основу Члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р.С.” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор на постављено питање потенцијалног понуђача.

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈН МВ – Д – 9/18

Gume za motorna vozila

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН ОП – Д – 1/18

Multifunkcionalno vozilo

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у отвореном поступку УСЛУГЕ УСТУПАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОД НАРУЧИОЦА ЈН ОП – У – 1/18

Ljudski resursi

Измењена и допуњена конкурсна документација за јавну набавка добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ЈН ОП – Д – 2/18

Motor

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга у поступку мале вредности ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ НА ПЛАЖИ ЈН МВ – У – 4/18

Doktorica

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈН МВ – Д – 9/18

Gume za motorna vozila