Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Monthly Archives: March 2018

Pitanja i odgovori u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku dobara male vrednosti MOTORNI TRIMERI JN MV – D – 8/18

Image courtesy of foto76 at FreeDigitalPhotos.net

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку УСЛУГЕ УСТУПАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОД НАРУЧИОЦА ЈН ОП – У – 1/18

Ljudski resursi

Produženje roka za prijem ponuda za Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku – MULTIFUNKCIONALNO VOZILO JN OP – D – 1/18

Multifunkcionalno vozilo

Измењена и допуњена конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН ОП – Д – 1/18

Multifunkcionalno vozilo

ПОЗИВ СВИМ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА ДА ИЗМИРЕ СВОЈА ДУГОВАЊА КОЈА ИМАЈУ ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ

JKP logo ćirilični

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ из Сремске Митровице оглашава да је Одлуком Надзорног одбора предузећа одобрен репрограм дуга свим корисницима услуга предузећа на иницијативу руководства предузећа.

Сва лица која имају дуговања према ЈКП “Комуналије” могу се јавити надлежној служби на адреси седишта предузећа ул. Стари Шор бр. 114 Сремска Митровица како би закључили споразум о репрограму дуга најкасније до 30.04.2018. године. Стари дуг подразумева дуговања доспела на дан 31.01.2018. године, а која су неизмирена до 28.02.2018. године.

Ово је финални репрограм и последња прилика да неплатише реше нагомилане дугове, јер ће предузеће након истека рока који је остављен покренути поступка принудне наплате потраживања пред надлежним органима.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ ЈН МВ – Д – 6/18: партија 1 – резервни делови за програм “HUSQVARNA”

Motorna testera

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ ЈН МВ – Д – 6/18: партија 2 – резервни делови за програм “STIHL”

Motorna testera

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга мале вредности УСЛУГЕ СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ И СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ ЈН МВ – У – 3/18

Usluge obezbeđenja na plaži

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ПРИРОДНИ АГРЕГАТИ ЈН МВ – Д – 7/18

Prirodni agregati

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности МОТОРНИ ТРИМЕРИ ЈН МВ – Д – 8/18

Image courtesy of foto76 at FreeDigitalPhotos.net