Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Daily Archives: 07.09.2017

Produženje roka za prijem ponuda za Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku – MOTORNA GORIVA, JN OP – D –3/17

Motorna goriva

Na osnovu Člana 63. Stav 5. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku – MOTORNA GORIVA JN OP D – 3/17

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП – D – 3/17

Motorna goriva

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р.С.“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да се врши конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, Моторна горива ЈН ОП Д - 3/17

Pitanje i Odgovor u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku MOTORNA GORIVA JN OP – D – 3/17

Motorna goriva

Na osnovu Člana 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo odgovor na Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjem tenderske dokumentacije, postavljenog od potencijalnog ponuđača.