Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Daily Archives: 05.09.2017

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности за набавку ЕЛЕКТРО – МАТЕРИЈАЛ ЈН МВ – Д – 14/17

Osigurači

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12; 14/15 и 68/15“) објављује

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности за набавку СТУБОВИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И СВЕТИЉКЕ ЈН МВ – Д – 15/17

Javna rasveta

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12; 14/15 и 68/15“) објављује

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности за набавку ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ И ШИБЉЕ ЈН МВ – Д – 16/17

CERCIS SILIQUASTRUM

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12; 14/15 и 68/15“) објављује