Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Tenderi

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара мале вредности МОТОРНА УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА – ЈН МВ – Д – 5/19

Motorno ulje

Pitanja i Odgovori u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku dobara male vrednosti Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila JN MV – D – 5/19

Motorno ulje

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ ЈН МВ – Д – 6/19

Motorna testera

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈН МВ – Д – 4/19

GUME ZA MOTORNA VOZILA

Produženje roka za prijem ponuda za Javnu nabavku dobara male vrednosti – Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila JN MV – D – 5/19

Motorno ulje

Na osnovu Člana 63. Stav 5. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za Javnu nabavku dobara, male vrednosti – Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila, JN MV D – 5/19

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОТОРНА УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ АУТОМОБИЛА ЈН МВ – Д – 5/19

Motorno ulje

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р.С.“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да се врши Измена и Допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуда за набавку добара мале вредности МОТОРНА УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈН МВ – Д – 5/19

Motorno ulje

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 3/19

Auto

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности ЦЕМЕНТ И БИНОР ГРЕДИЦЕ ЈН МВ – Д – 2/19

Binor gredice

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 3/19

Auto