JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Tenderi

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ЈЕДНОГОДИШЊИ И ДВОГОДИШЊИ РАСАДИ ЈН МВ – Д – 11/19

PELARGONIUM PELTATUM

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ПРИРОДНИ АГРЕГАТИ ЈН МВ – Д – 12/19

Šljunak

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга у поступку мале вредности УСЛУГЕ СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ И СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

Gradska plaža

Измењена Конкурсна документација за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку УСЛУГЕ УСТУПАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОД НАРУЧИОЦА ЈН ОП – У – 1/19

Ljudski resursi

Pitanja i Odgovori u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku usluga u otvorenom postupku – Usluge ustupanja ljudskih resursa od strane privrednih društava za obavljanje poslova kod Naručioca JN OP – U – 1/19

Ljudski resursi

Na osnovu Člana 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo odgovor na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača.

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку УСЛУГЕ УСТУПАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОД НАРУЧИОЦА ЈН ОП – У – 1/19

Ljudski resursi

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга мале вредности УСЛУГЕ СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ И СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ ЈН МВ – У – 1/19

Gradska plaža

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ПРИРОДНИ АГРЕГАТИ ЈН МВ – Д – 12/19

Šljunak

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у отвореном поступку АУТОЧИСТИЛИЦА ЈН ОП – Д – 1/19

AUTO ČISTILICA

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ЈН ОП – Д – 2/19 (обликовано у 15 партија)

Motor