Одговор на питање: Заштитна зимска обућа 2014.

Предмет: Питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку добара Заштитна зимска обућа, ЈН МВ – Д – 16/14

ПОШТОВАНИ, као потенцијални Понуђач за ову предметну набавку, поставили сте нам питање путем мејла, дана 22.08.2014. године:

“Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понудимо ципелу дебљине 1,7 мм јер је она ергономски удобнија и савитљивија и лакша за ношење”?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама одговарамо Вам у законском року на следећи начин:

У конкурсној документацији предметне набавке, у Техничкој спецификацији, назначили смо да је дебљина Заштитне зимске дубоке обуће 1,9 – 2,0 мм и за нас, као Наручиоца, није прихватљив Ваш предлог.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ