Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

Поштовани,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњењa, односно следећe питањe:

Питање 1Ваш одговор за број шасије за возило IVECO DAILY 35 C 11 није исправан (недостаје 1 цифра у броју шасије). Молимо Вас да нам доставите исправан број шасије.

Питање 2: Такође Ваш одговор од 21.01.2014. године (број 182-1/14) на наше питање под р.б. 2 је нејасан. Наше питање је: Да ли можемо уместо оверене потврде купца о испорученим резервним деловима доставити потписане уговоре са купцима о испорученим деловима (фотокопије).

У складу са  чланом  63. став 3. Закона о јавним набавкама, “Сл. Гласник Р. С.“, број 124/2012, достављамо Вам одговор:

Одговор 1:  Ненамерно је дошло до изостављања  броја 5 између бројева 9 и 2. Тако да број шасије за возило IVECO DAILY 35 C 11 гласи:

                         IVECO DAILY 35 C 11  -  ZCFC 3571705952598

Одговор 2: Да, можете у Понуди уместо оверене Изјаве купца да је склопљен уговор о испоруци добара у претходном периоду доставити потписане уговоре са купцима о испорученим добрима у претходном периоду, који су предмет јавне набавке.

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању.

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА