Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

Поштовани,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњењa, односно следећe питањe:

Питање 1: Молимо Вас да за возилa IVECO DAILY 11 и IVECO DAILY 35S12 доставите бројеве шасија како би смо могли да Вам дамо понуду.

У складу са  чланом  63. став 3. Закона о јавним набавкама, “Сл. Гласник Р. С.“, број 124/2012, достављамо Вам одговор:

Одговор 1: Бројеви шасије за тражена возила су:

                  IVECO DAILY 35 C 11 – ZCFC 357170592598

                  IVECO DAILY 35 S 12 – ZCFC 3583005766762

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању.

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА