ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДА СЛУЖБИ ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА 15. И 16. Фебруара 2021.год.

Сектори који ће радити:
-Сектор Градска чистоћа
-Сектор Хигијена града
-Сектор Градска пијаца
-Сектор Погребне Услуге

Сектори који неће радити:
-Сектор Паркинг сервис
-Сектор Администарција
-Сектор Градско зеленило