ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДА СЛУЖБИ ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА на дан Божића 07.01.2021.


Следећи сектори неће радити:

Градска чистоћа
Паркинг сервис
Администарција
Градско зеленило
Градска пијаца
Зоохигијена

Сектори Хигијена града и Погребне Услуге – дежурство