ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДА СЛУЖБИ ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА ТОКОМ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА

Сектор Градска чистоћа – ради током новогодишњих празника по устаљеном распореду.

Сектор Хигијена града – ради током новогодишњих празника по устаљеном распореду.

Сектор Паркинг сервис неће радити 01. и 02. Јануара 2021. год.

Сектор Администарција – неће радити 01. Јануара 2021.год

Сектор Градско зеленило – неће радити 01. Јануара 2021. Год.

Сектор Градска пијаца – неће радити 01. Јануара 2021.год.

Сектор Погребне Услуге – дежурство током новогодишњих празника