ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДА СЛУЖБИ ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА ТОКОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

 

Сектор Градска чистоћа - не ради пражњење канти у индивидуалним домаћинствима само за Велики петак 22. 04. 2022. г.

 

Сектор Градска Пијаца - не ради само на дан Ускрса (24. 04. 2022.)

Сектор Погребне услуге - ради 22, 23. и 25. 04, док је на дан  Ускрса – дежурство

Сектор Хигијена града - ради током ускршњих празника

 

Сектори који неће радити током ускршњих празника:

Сектор Паркинг сервис

Сектор Администарција

Сектор Градско зеленило

Сектор Зоохигијена