ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДА СЛУЖБИ ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 15. И 16. ФЕБРУАР 2022. ГОД.

Сектори који ће радити: 

Сектор Градска чистоћа

 Сектор Градска пијаца

 Сектор Хигијена града

 Сектор Погребне Услуге

 

Сектори који неће радити:

Сектор Паркинг сервис

 Сектор Администарција

Сектор Градско зеленило

 Сектор Зоохигијена