Обавештење о обустави поступка јавне набавке добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ ЈН ОП – Д – 2/19

Motor