Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга мале вредности УСЛУГЕ СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ И СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ ЈН МВ – У – 1/19

Gradska plaža